Usługi księgowe

Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania rachunkowe w minimalnym stopniu angażujące Klienta i dopasowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa

       Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego:
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (Ryczałt)
 • Prowadzenie karty podatkowej
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Prowadzenie ksiąg handlowych, rachunkowych (KH)
 1. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT oraz VAT-UE
 2. Przy udzieleniu pełnomocnictwa w US - wysyłanie elektronicznie do US deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT oraz plików JPK
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wymaganych przez GUS
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 6. Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 7. Sporządzanie planów amortyzacji
 8. Przygotowanie Zakładowego Planu Kont
 9. Przygotowanie polityki rachunkowości
            Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania rachunkowe w minimalnym stopniu angażujące Klienta i dopasowane do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa